פרסומות טלוויזיה שנכתבו במסגרת הלימודים ב-ACC.
02.png